Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
  • Budownictwo

    Na jakie sprawy należy zwrócić uwagę podczas wyboru geodety

    W czasie budowy swojego domu zadbać należy o dużo spraw formalnych. Tak naprawdę będzie to dotyczyć wszystkich etapów, od otrzymania pozwoleń aż po końcowy odbiór. Jeżeli się czegoś nie dopilnuje, to mogą być później kłopoty z rozpoczęciem zamieszkania, albo wszystko mocno się przeciągnie. Potrzebna też będzie współpraca z kilkoma różnymi specjalistami, wśród których dość istotny będzie geodeta Szczytno. Jego praca potrzebna będzie na kilku etapach budowy, z czego dwie wizyty będą niezbędne. Często po geodetę należy zadzwonić zanim się rozpocznie wszelkie prace, do wytyczenia granic działki. To potem pozwoli dokładnie usytuować budynek na działce, z uwzględnieniem wymaganych przepisami odległości od granic. Do opracowania projektu budowlanego niezbędna będzie specjalna mapa, a…